foto: JMOM

maj 14:

JMOM Årsmøde 2014

Lørdag den 3. maj holdt JMOM årsmøde på Alken Mejeri.
Referat
Årsberetningen
Oplæg om letbaner og sporvogne af Helge Bay Christiansen
Rapport om banetrafik i Midtjylland


marts 14:

JMOM inviteret til Grønt transportforum

13. marts 2014 var JMOM inviteret til deltagelse i "Grønt transportforum", arrangeret af Organisationen for Vedvarende Energi.
OVE udgav i 1998 "Energivision 2030", som er revideret i 2005 og 2009.
Transportsektoren halter som den eneste stadig bagefter, når det kommer til reduktion af CO2-udledning og energiforbrug. Derfor er det ikke realistisk at forestille sig, at målene i den oprindelige vision kan nås i 2030, og derfor er der behov for endnu en revidering. Og i dette forum var JMOM inviteret som medspiller......

Læs mere


marts 14:

Usikkert om motorveje giver vækst

»I stedet for at tænke motorveje som vækstmotorer skal man primært tænke dem som omfordelere af væksten«, skriver Per Homann Jespersen, lektor på Roskilde Universitet, og efterspørger kvalificerede analyser, der kan få beslutningstagerne til at tænke sig lidt mere om.......

Læs mere


Jan. 14:

Brev til
Transportministeren og Transportudvalget

Hurra for udvikling af banesystemet, som må betyde stop for motorveje - også Hærværksmotorvejen
Udvikling af banesystemet er der god fremtidsvision i - ikke mindst set fra et pendlersynspunkt, hvor kombinationen af transport med tog og cykel er ideelt for mange mennesker, forudsat at togene kører hyppig og er stabile. Det kan flytte trafik fra bil til kollektiv transport. Dermed er der ikke behov for en Hærværksmotorvej, hvilket Vejdirektoratet også har vurderet. Men Hærvejskomiteen arbejder fortsat for en Midtjysk Motorvejskorridor. Er der mon et andet formål end aflastning af E45.....

Læs mere


Dec. 13:

Hærværksmotorvej i julegave

"Hvad du ønsker skal du få..." Nogle ønsker sig en 3. nord-sydgående motorvej i Jylland i nærheden af Hærvejen. Mon dette ønske også gælder lokalbefolkningen. Eller de fredselskende natur- og pilgrimsfolk, som vandrer langs Hærvejen i stor stil. Baggrunden for motorvejen skulle være aflastning af E45. Efter Vejdirektoratets vurdering er det ikke nogen farbar løsning men blot en udsættelse af udbygningen af E45. Hvad kan vi gøre for at forhindre beslutningen om en sådan motorvej.

Læs mere


Sep. 13:

De kører forhåbentlig den rigtige vej

Dagbladet Information og DR har kørt en spændende kampagne i efteråret 2013 omkring forskellige omstillingsprojekter rundet omkring i landet. Et projekt handlede også om transportområdet (Inf. 12.9.). Hovedproblemet er, at der i årtier udelukkende er blevet satset på udvikling af vejsystemer. Endelig lader det til, at politikerne tør satse på udvikling også af banesystemet (Togfonden). Nogle har endda spået at det vil aflive Kattegatforbindelsen.

Læs mere


Aug. 13:

Visionær trafikløsning

Læserbrev i Midtjyllands Avis 27. 8. 2013
Chr. Pihl Lorentzen (V) har udtrykt ønske om opgradering af midt-og vestjyske veje. Hvordan skal det mon tolkes? Er han mon gået væk fra ønsket om motorveje? Og gælder det også motorvejsplanerne langs A26 Århus-Hammel......

Læs hele læserbrevet


Juni 13:

JMOM's oplæg på Folkemødet på Bornholm:

Hvornår har vi motorveje nok?

Nogle vinkler på trafikpolitik, som den blev belyst af forskellige oplægsholdere ved JMOMs debatmøde om bæredygtige transportformer og infrastruktur ved Folkemødet på Bornholm:

Bytrafik – opgør med tunnelsynet
På hvilket fundament tages de politiske beslutninger?
Hvad er trængsel - og hvad kan vi gøre ved det?
Hvordan kan vi arbejde mod bæredygtige transportformer?
JMOMs nye plancher


Maj 13:

Transportminister-besøg i Langå

29. april 2013 besøgte transportminister Henrik Dam Kristensen Langå.
Han var inviteret af Socialdemokraterne samme sted, og efter rundvisning på Langå Station var der et offentligt møde, hvor to repræsentanter for JMOM var tilstede.

Referat og tilhørernes spørgsmål og kommentarer


Maj 13:

JMOM laver oplæg på
Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2013

Hvornår har vi motorveje nok?

Oplæg og debat 15. juni kl. 12:30 om bæredygtige transportformer og infrastruktur i samarbejde med Noah Trafik.
Hvad betyder motorveje for vores samfundsudvikling?
Giver bilen øget frihed for alle?
Oplæg v. Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik, Per Homann Jespersen, trafikforsker, RUC, mfl.

Læs mere og se stort kort


Maj 13:

Synes du at din naturoplevelse langs Hærvejen skal se sådan ud? - Nej, vel?

I Funder Ådal er det allerede for sent. Her står der en enorm motorvejsbro. Men det er ikke nok: der er også planer om at anlægge en motorvej langs med Hærvejen gennem Jylland. Som du kan se i Funder Ådal ødelægger en motorvej natur og dyreliv – og naturoplevelsen for de tusindvis af cyklister og vandrere, der hvert år færdes på den gamle hærvej. Og en motorvej vil koste mange milliarder kroner.

Læs mere (pdf)


Maj 13:

Kunne du tænke dig at din naturoplevelse langs Hærvejen kom til at se sådan ud?
Nej, vel?

Her er det Dyrehaven ved Silkeborg, der bliver udslettet af et motorvejsanlæg. Men der er også kommet planer frem om at anlægge en motorvej langs Hærvejen gennem Jylland. En motorvej vil være ødelæggende for natur og dyreliv – og for de tusindvis af cyklister og vandrere, der hvert år færdes på den gamle hærvej. Og en motorvej vil koste mange milliarder kroner.

Læs mere (pdf)


Maj 13:

Hærværk på Hærvejen?

Send et postkort til transportministeren

Som tidligere omtalt her på hjemmesiden, arbejder Hærvejskomiteen ihærdigt på at gøre myndighederne møre for en beslutning om at bygge ny motorvej på den Jyske Højderyg, omtrent hvor den gamle Hærvej går.
I maj sprang tre jyder på cyklen for at udforske Hærvejsruten fra Engesvang til Viborg .........

Læs mere


Feb 13:

JMOM i aktion ved Hærvejskomiteens generalforsamling

D. 25.2.13 afholdt Hærvejskomiteen deres generalforsamling på Silkeborg Rådhus. Deres vinkel skulle da ikke stå uimodsagt i medierne.

Derfor var vi 4 "Jyder" der troppede op på Rådhuset for at dekorere gangen til Byrådssalen med vores plakater påsat en ekstra lap med teksten "Hærværksmotorvej - nej tak.
Vi har veje nok".
Komiteens medlemmer så lidt undrende på plakaten og hilste pænt på os.

Læs mere


Sep. 12:

Skriv under mod Hærværksmotorvejen!

Ikke kun JMOM er modstander af en Hærværksmotorvej.
I foråret 2012 kom Danmarks Naturfredningsforening på banen i samme ærinde, og siden da har vi fået en henvendelse fra en specialestuderende på DTU. Han beskæftiger sig med økologisk økonomi samt økonomiske og miljømæssige kriser. Og så har han altså taget initiativ til en underskriftsindsamling mod Hærværksmotorvejen.
Han spørger om JMOM kunne tænke sig at udbrede kendskabet til indsamlingen - og det kan vi naturligvis! For selv om det ikke er godt at vide om det nytter, nytter det i hvert fald ikke at lade være!

Vi håber at også du vil skrive under - klik herunder:

www.skrivunder.net/stop_harvejsmotorvejen


Juli 12:

Hærvejsmotorvejen vil ødelægge naturperler

Fredede og unikke naturområder vil blive ofret, hvis en ny motorvej ned gennem Jylland bliver en realitet. Dog er motorvejen med en pris på et to-cifret millardbeløb ingen garanti for vækst.

Danmarks Naturfredningsforening flytter focus - Læs mere


P1 debat om hærvejsmotorvejs-projektet

I studiet Hans Christian Thoning, medlem af erhvervsudvalget for Venstre, og Janne Wichard Henriksen, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Hør debatten om hærvejsmotorvejen


Juli 12:

Link

Nye links til organisationer i Sverige, Norge og Tyskland, der arbejder for udbredelse af jernbaner. Svenske Järnvägsfrämjandet, norske JERNBANE og tyske Allianz pro Schiene.

Se links med beskrivelse


April 12:

JMOM årsmøde 2012

Med visionsrunde, referat og diskussion ud fra oplæg af Ivan Lund Pedersen fra NOAH

Referat fra årsmødet og Ivan Lund Pedersens oplæg


Februar 12:

Skal JMOM blive medlem af NOAH Trafik?

NOAH Trafik arbejder med problemstillinger, der meget ligner dem, JMOM beskæftiger sig med.

Skal JMOM blive medlem af NOAH Trafik?


Februar 12:

JMOM kandidat til Stilhedsprisen 2012

Foreningen ”Vi elsker stilhed” har indstillet JMOM til deres årlige pris.

JMOM kandidat til Stilhedsprisen 2012


Februar 12:

Silkeborg Motorvejen

Der er gang i motorvejsaktiviteterne omkring Silkeborg.

Silkeborg Motorvejen


November 11:

Vejdirektoratets planer for nye trafikanlæg

På vejdirektoratets hjemmeside ses en grundig omtale af en lang række større vejprojekter.

Her planlægger vi


Juli 10:

Opgøret i Ådalen

Det var det fredelige liv på landet, der i sin tid lokkede ægteparret Fuglsang og Dyrholm til at købe en firlænget gård på kanten af Århus Ådal. Men i efteråret 1988 vedtog Folketinget at lægge en motorvej kun 70 meter fra familiens gårdplads.

Opgøret i Ådalen (juli 2010)
Læs mere og genhør Kurt Strand og Erik Valeurs dokumentarmontage fra P1


April 10:

Hærværksmotorvej

Der er flertal i Folketinget for en ny motorvej på den gamle hærvej fra nord til syd gennem Jylland. I gamle dage en hovedfærdselsåre, i dag en stille vej gennem naturskønne områder.

Vi har brug for mere smidig færdsel i Jylland. Men vi har i mange år ikke udbygget det kollektive trafiknet tilstrækkeligt. Hvorfor slæbe 1 ton blik med frem og tilbage ved at tage bilen, når man kan nøjes med sig selv og lidt bagage og samtidig slappe af under togturen?

Flere veje giver flere biler – og dermed nye krav om vejbyggeri. Derfor er det en kortsigtet løsning. Hvis vi skal gøre noget for klimaet, skal vi tænke helt nyt. Vi har brug for en kollektiv trafik, der er billig, smidig og effektiv.

Pressemeddelelse fra JMOM
Brev til de trafikpolitiske ordførere i Folketinget fra JMOM


Årsmødet Marts 10:

Hvordan slår en motorvejsmodstander
X Factor?

Læs omtale i Århus Stiftstidende


Årsmødet Marts 10:

Årsberetning 09 og reviderede vedtægter

Fra JMOM årsmødet 6. marts 2010:

Læs årsberetningen
Vedtægter Revideret og godkendt på årsmødet.


Februar 10 - indkaldelse til

Årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Lørdag den 6. marts kl. 13-17
i Andelshuset, Hjortshøj Møllevej 150, Hjortshøj
Yderligere oplysninger: mail til jmom@jmom.dk
eller ring til bestyrelsesmedlem Ellen Odgaard 86 89 26 62.


December 09:

At træde på speederen og bremsen samtidig

Sidst på året 2009 vedtog Folketinget dels udvidelse og dels nyanlæggelse af motorvejsstrækninger, som løsning på den stigende trafikmængde. Samtidig afholdes der Klimatopmøde for på verdensplan at få nedbragt CO2-udlednigen. Det store paradoks er, at netop CO2-udledning fra transportområdet er støt stigende, som følge af øget trafik på flere og større veje.

Læs hele læserbrevet


December 09:

JMOM til klimatopmøde i København 09

Jyder Mod Overflødige Motorveje var selvfølgelig repræsenteret til klimatopmødet i december. Vi havde lejet en lejlighed for at medlemmer hele ugen kunne komme og bo samt deltage i de hundredvis af klimaaktiviteter, der var i København.

Hovedbegivenheden var demonstrationen d. 12. dec., hvor 100.000 mennesker deltog. Vi havde hjemmefra lavet bannere og gule dragter. Det tydeliggjorde os og vi fik mange positive kommentarer, omtale i Politiken og vores banner og plakater på forsiden – se godt efter på billedet fra den store demonstration på næste side! Demonstrationen var en enorm samling af kreativitet og et stærkt budskab til verdens ledere om handling. Trods det elendige resultat af topmødet i Bella-Centret var det lærerigt t være med i København. Vi havde en enestående chance for at lytte til og tale med ligesindede fra hele verden ved bundmødet på Christiania og Klimaforum, en stor messe i DGI-byen, hvor nogle af Jydernes medlemmer deltog.

Vi ønsker og vil fortsat kæmpe for, at verdens ledere følger FN's klimapanel anbefalinger om en CO2 reduktion på 40 % af 1991 niveau i 2020.

Læs også Eventyret om den lille demonstrant fra det mørke Jylland


December 09:

JMOM deltager i klimatopmødet i december

JMOM har lejet en lejlighed i centrum af København fra d. 11-18 dec. Der kommer til at ske mange spændende ting i København i de dage med workshops, udstillinger m.m. Derudover bliver der arrangeret en stor folkelig demonstration d. 12., som JMOM agter at deltage i.
Det er tanken at JMOM-medlemmer kan komme og overnatte vederlagsfrit i denne uge i lejligheden. Det er dog på betingelse af, at vi på forhånd har fået en melding om ønske om logi. Det kan gøres ved at sende mail til jmom@jmom.dk eller ringe til Ellen Odgaard 86 89 26 62 senest d. 10.12.


Læserbrev aug. 09:

Slut med grøn trafikpolitik

Regeringen udlagde for 1/2 år siden en trafikplan med et pænt grønt islæt eks. store investeringer i skinnetrafikken og forbedringer for cyklisterne.
Nu kommer trafikministeren så med forslag om en ny længdegående motorvej i Jylland, hvilket slet ikke harmonerer med at transportsektoren har et stort problem med stigende udledning af CO2. Samtidig er vi det land i Europa, der har f. lest km motorvej pr indbygger. Motorveje løser ikke trafikproblemet men flytter det kun nogle år.
Læs mere


7. april 09

Sig det med blomster

10.000 krokus blomstrer ved Molbomotorvejens krydsning med Grenåbanen.
Sammenhæng mellem stigende CO2-udledning og øget bilisme som følge af flere motorveje.
Læs mere

Fotos: Asbjørn Sand


3. april 09

Mystisk blomsterhilsen ved motorvejen

Kan man lave graffiti med blomster - eller er det en miljøbevidst gartner, der har været på spil?
Læs mere


januar 09

Fælles front mod motorveje

Henry Ford fik ret i sin udtalelse for 100 år siden, at gode veje skaber mere trafik. Med mindre der handles aktivt politisk for at modvirke denne tendens, hvilket hidtil ikke har været tilfældet her til lands. Desværre er motorvejsanlæg blevet betraktet som et lokalt anliggende, hvorfor modstanden også har været lokal og næsten opgivende p.g.a. den store overmagt. Det ville være godt om alle motorvejsmodstandere kunne forenes.
Læserbrev bragt i Dagbladet Information d. 30.12. 08
Læs hele indlægget


17. januar 09

Jyderne var først

Jyder Mod overflødig Motorveje ville have letbanen som erstatning for motorvejen
Notat fra Midtjyllands Avis d. 17.1.09
Læs hele indlægget


25. januar 09

Ja til jysk motorvej - nej til letbane

Transportminister Lars Barfoed vil gerne bruge 5-6 milliarder på et stykke jysk motorvej, men ikke på en letbane langs Ringvej 3.

Læs hele indlægget


20. januar 09

Der er masser af plads på vejene!

I "24 timer" kunne man 16. januar læse en stort opsat, men meget ensidig artikel om bilisternes trængsler på kommunevejene. Artiklens overordnede budskab var, at trængsel er et problem, og at mere asfalt er løsningen.

Læs hele indlægget


29. november 08

Årsmøde i JMOM

Årsberetning og planer for fremtiden.

Læs hele beretningen


5. sep. 08

Ny plakat af
Klaus Albrechtsen

Hermed har vi den glæde at
præsentere foreningens
nye, flotte plakat, tegnet af
Klaus Albrechtsen.

Plakaten blev indviet i
forbindelse med åbningen
af Søften-motorvejen
5. september 08.

Alle medlemmer får plakaten tilsendt.
Andre interesserede kan henvende sig til bestyrelsen:
jmom@jmom.dk

Når I bruger plakaten:

Vær opmærksomme på kun at sætte den op på steder, hvor det er lovligt!


5. sep. 08

"Molbo-motorvejen" åbnede d. 5. sep. 08

Jyder Mod Overflødige Motorveje var naturligvis til stede.

Da ideen om motorvejen kom frem, var trafikken på Grenåvej stigende.
Imidlertid har trafikken dér, de seneste år, udvist en faldende tendens, hvorimod trafikken på Randersvej har været stigende.
Dette forhold var kendt, allerede inden motorvejsbyggeriet gik igang.

Med andre ord er der derfor meget der tyder på, at Molbo-motorvejens primære formål vil blive at sikre, at bilisterne, der før holdt i kø på Grenåvej, hurtigt og nemt kan komme over at holde i kø på Randersvej. . . . . .

Læs hele indlægget


2008 og tidligere indlæg

 Bog om modstanden

Jydernes egen bog Ti år med 'Jyderne' fortæller om de mange års kamp. Bogen er udgivet i anledning af Jyder Mod Overflødige Motorvejes 10-års jubilæum.