foto: JMOM

september 15:

Nattog i Europa

Hans Sternlycke skriver i det svenske Järnvägsfrämjandets blad "Klart Spår" om nattogstrafikken i Europa, oversat og kommenteret af Thomas Tjørnehøj

Læs artiklen


maj 15:

Ny pjece: Nej til en ny midtjysk motorvej

JMOM har sammen med medl. fra DN/Vejle (kaldet Hærvejsgruppen), udgivet en pjece på 20 sider om de midtjyske motorvejsplaner.
Med denne pjece ønsker vi at skitsere de negative konsekvenser og pege på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet. Vi vil derudover komme med input til alternative og mere bæredygtige trafikløsninger.

Læs mere og download pjecen


december 14:

Naturen taber til motorveje

Der er nu etableret eller vedtaget adskillige motorveje i Jylland. Og minsandten om ikke nogle også vil have en 3. nord-sydgående motorvej i nærheden af den gamle Hærvej. Taberne i dette motorvejsorgie er landskabet og de mennesker, der uheldigvis får en motorvej i baghaven - de bliver stavnsbundet.......
Læserbrev i Information 9.12.14
Læs hele læserbrevet


december 14:

Stop Hærvejsmotorvejen.......

Hvis du - ligesom os - synes, at en motorvej på den jyske højderyg skal forhindres, har du mulighed for at protestere ved at deltage i en underskriftindsamling på én af nedenstående mailadr.

www.skrivunder.net/stop_harvejsmotorvejen
www.haervejsmotorvej-nej.dk


december 14:

JMOMs primære arbejde i 2014

Hvordan stikker man en kæp i det hjul, der handler om vedtagelse af en nord-sydgående midtjysk motorvej muligvis langs Hærvejen - Hærværksmotorvejen?
Læs hele beretningen


oktober 14:

Planlagte og eksisterende motorveje 2014

Kort fremstillet af Jyder mod overflødige motorveje på baggrund af Folketingets trafikaftaler og Vejdirektoratets trafikstrømkort.
Se kortet større


Læserbrev i Midtjyllands Avis og Aarhus Stiftstidende - august 14:

Folkets kamp......

Der kæmpes med næb og klør imod at få en motorvej i baghaven. Enhver ved, at det vil blive en pestilens at bo nær en motorvej med generende bilstøj døgnet rundt, voldsom naturødelæggelse i området, lukning af små veje, og det bliver umuligt at sælge sin ejendom. Det sker lige nu i Lading (A26) og i Ålborg (Egholm) og tidligere i Silkeborg-området. På et tidspunkt vil det måske også være tilfældet langs den jyske højderyg (Hærvejen).
Hvorfor mon der aldrig rejses en folkelig debat OM der skal anlægges en motorvej eller ej?
Læs hele læserbrevet


maj 14:

JMOM Årsmøde 2014

Lørdag den 3. maj holdt JMOM årsmøde på Alken Mejeri.
Referat
Årsberetningen
Oplæg om letbaner og sporvogne af Helge Bay Christiansen
Rapport om banetrafik i Midtjylland


marts 14:

JMOM inviteret til Grønt transportforum

13. marts 2014 var JMOM inviteret til deltagelse i "Grønt transportforum", arrangeret af Organisationen for Vedvarende Energi.
OVE udgav i 1998 "Energivision 2030", som er revideret i 2005 og 2009.
Transportsektoren halter som den eneste stadig bagefter, når det kommer til reduktion af CO2-udledning og energiforbrug. Derfor er det ikke realistisk at forestille sig, at målene i den oprindelige vision kan nås i 2030, og derfor er der behov for endnu en revidering. Og i dette forum var JMOM inviteret som medspiller......

Læs mere


marts 14:

Usikkert om motorveje giver vækst

»I stedet for at tænke motorveje som vækstmotorer skal man primært tænke dem som omfordelere af væksten«, skriver Per Homann Jespersen, lektor på Roskilde Universitet, og efterspørger kvalificerede analyser, der kan få beslutningstagerne til at tænke sig lidt mere om.......

Læs mere


Jan. 14:

Brev til
Transportministeren og Transportudvalget

Hurra for udvikling af banesystemet, som må betyde stop for motorveje - også Hærværksmotorvejen
Udvikling af banesystemet er der god fremtidsvision i - ikke mindst set fra et pendlersynspunkt, hvor kombinationen af transport med tog og cykel er ideelt for mange mennesker, forudsat at togene kører hyppig og er stabile. Det kan flytte trafik fra bil til kollektiv transport. Dermed er der ikke behov for en Hærværksmotorvej, hvilket Vejdirektoratet også har vurderet. Men Hærvejskomiteen arbejder fortsat for en Midtjysk Motorvejskorridor. Er der mon et andet formål end aflastning af E45.....

Læs mere