foto: JMOM

febuar 16:

Møde med transportminister
Hans Christian Schmidt

Hærvejsgruppen (JMOM) har været til møde med transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 16 for at argumentere for, hvorfor vi ikke synes det er en god idé med en midtjysk motorvej, som det fremgår af vores pjece.
Den sydligste del, som senest er trukket i vestlig retning, er indskrevet i regeringsgrundlaget til undersøgelse. Den vil den nuværende regering arbejde for. 

Læs hele referatet


januar 16:

Møde med Folketingets
bygnings- og transportudvalg

Den 28. januar havde tre af os fra Hærvejsgruppen efter anmodning fået foretræde for Folketingets bygnings-og transportudvalg.
Vi havde efter standarden fået bevilget et stramt kvartér, som vi brugte til at fremføre vore synspunkter og argumenter imod Hærvejsmotorvejen ud fra vor pjece, som udvalgsmedlemmerne havde fået tilsendt i forvejen.

Læs hele referatet


september 15:

Nattog i Europa

Hans Sternlycke skriver i det svenske Järnvägsfrämjandets blad "Klart Spår" om nattogstrafikken i Europa, oversat og kommenteret af Thomas Tjørnehøj

Læs artiklen


maj 15:

Ny pjece: Nej til en ny midtjysk motorvej

JMOM har sammen med medl. fra DN/Vejle (kaldet Hærvejsgruppen), udgivet en pjece på 20 sider om de midtjyske motorvejsplaner.
Med denne pjece ønsker vi at skitsere de negative konsekvenser og pege på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet. Vi vil derudover komme med input til alternative og mere bæredygtige trafikløsninger.

Læs mere og download pjecen