foto: JMOM

Hvorfor civil ulydighed?

JMOM har først grebet til civil ulydighed efter en årelang kamp med alle demokratiske midler.

Byggeriet af Århus-Herning motorvejen blev blokeret af Jyder Mod Overflødige Motorveje fra den 31. maj til den 14. juni. Den fredelige blokadeaktion foregik på Vejdirektoratets grund ved adressen Silkeborgvej 932, bedre kendt som Snåstrup Mølle.
Vejdirektoratet er i gang med udgravningerne til en motorvejsbro i ådalen ved Snåstrup Mølle - i første omgang ved at flytte Lyngbygård å.
Aktionen er bevidst fredelig, ikke-voldelig og i overensstemmelse med de principper om civil ulydighed, som gruppen gennem længere tid har indøvet på flere seminarer.
Aktivisterne havde på forhånd haft møde med Politiet i Århus og gjort dem klart, at de på ingen måder ønsker voldelige konfrontationer med politiet.

Jyder Mod Overflødige Motorveje vil med aktionerne sætte fokus på tre forhold:

Århus-Herning motorvejen strider lodret mod regeringens egne ønsker om at begrænse den individuelle trafik og trafikkens luftforurening. En ny motorvej vil øge mængderne af miljøskadelig trafik og skabe større trafikpres i byerne.

Århus-Herning motorvejen er blevet besluttet i en snæver kreds af borgmestre og trafikpolitikere. Der har aldrig været en reel demokratisk debat om projektet – beslutningstagerne har fra starten lagt sig fast på en firesporet motorvej. Alternativer er aldrig blevet diskuteret.

Århus-Herning motorvejen er overflødig. Trafikken på den nuværende vej når kun op på halvdelen af vejens kapacitet – på flere strækninger udnyttes kapaciteten endnu mindre. En forbedring af den eksisterende vej vil være langt at foretrække, både når det gælder de mange mennesker motorvejen vil genere med støjplager og af hensyn til de naturværdier, som motorvejen vil ødelægge.

Jyder Mod Overflødige Motorveje kræver derfor motorvejsprojektet stoppet.
I stedet bør man undersøge mulighederne i en forbedring af den eksisterende vej og nærbanedrift mellem Århus-Silkeborg og Herning som foreslået i en rapport fra Infrastrukturudvalget.